สถานที่ทรงพระประสูติกาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานที่ทรงพระประสูติกาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • 0 ตอบ
  • 5582 อ่าน
*

ออฟไลน์ cherrysriubon

  • Senior Member
  • ****
  • 867
  • 16949
  • ห้องรูปแปลกๆแหว ...
    • ดูรายละเอียด
ขอนำท่านสู่เมืองเคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาชูเสตส์ สหรัฐอเมริกา

         


         สถานที่ทรงพระประสูติกาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช

         


          

         


          

         


          

         

          

           


               

           

           

               

           

           

               

           

           

               

           

           

               

           

           

               

           

           

               

           

           

               

           

           

               

           

           

               

           

           

               

           

           

               

           

           

               

           

           

               

           

           

               

           

           

               

           

           

               

           

           

               

           

           

               

           

           

               

           

           

               


               


                 


                     

                        Cambridge : Massachusetts : USA

                     


                     

                     

                         

                     

                     


                     

                     


                     

                        December 5 1927

                     


                      

                     


                     

                        8:45 A.M

                     


                      

                     


                      

                 


                 

                


                 


                     

                     

                     

                     


                     

                        Mount Auburn Hospital

                     


                     


                     330 Mount Auburn Street, Cambridge, MA 02138

                     


                     


                     โรงพยาบาลเมาท์ ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเสตส์ สหรัฐอเมริกา

                     


                     ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก

                     


                     และเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา

                     


                     โรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำชาร์ลส์ (

                     

                         

                       

                           Charles River

                       


                     

                     )

                     


                      

                 


                 

                


                 


                     

                     


                     วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2470 เวลา 08.45 นาฬิกา

                     


                     ดร.ดับเบิลยู สจ๊วต วิทท์มอร์ (Dr. W. Stewart Whittemore) และคณะแพทย์

                     


                     ได้ปฏิบัติภารกิจทางการแพทย์ที่สำคัญยิ่งครั้งหนึ่งของโลก

                     


                     นั่นคือ ถวายการประสูติแด่หม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา

                     


                     หม่อมในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์

                     


                     ซึ่งทรงประทับศึกษาวิชาการแพทย์ ณ มหาวิทยาฮาวาร์ด อันไม่ห่างจากโรงพยาบาลนัก

                     


                     


                     ภาพ เสด็จเยือนนครบอสตันและโรงพยาบาลเมาท์ ออเบิร์น เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2503

                     


                     และทรงพบกับ ดร.ดับเบิลยู สจ๊วต วิทท์มอร์ รวมทั้งคณะพยาบาลที่ถวายพระประสูติกาลด้วย

                     


                     ทรงพระราชทานของที่ระลึกแด่ ดร.วิทท์มอร์ มีข้อความด้วยว่า

                     


                     


                     To my first friend, Doctor Whittmore, with Affectionate regard

                     


                     แด่มิตรคนแรกของฉัน ดร.วิทมอร์ ด้วยความระลึกถึงและรักใคร่

                     


                      

                     


                     

                     


                     คณะพยาบาลโรงพยาบาลเมาท์ ออเบิร์น 4 ท่าน

                     


                     ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงตลอดเวลาที่ทรงประทับอยู่ในโรงพยาบาล ปรากฏนามดังนี้

                     


                     


                     1. มิสซิส เลสลี่ เลห์ตัน 2. มิสซิส เจนนีเวยฟ เวลตัน

                     


                     3. มิสซิส มาร์กาเลต เฟย์ 4. มิสซิส รูธ อาร์ริงตัน

                     


                      

                     


                      

                 


                 

                


                 


                     

                        ข้อความในสูติบัตรของโรงพยาบาลเมาท์ ออเบิร์น แปลได้ความว่า

                     


                 


                 


                     


                           เข้าโรงพยาบาลวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ.1927 เวลา
8.45 น. ชื่อสงขลา ทารกชาย ที่อยู่ 63 ถนนลองวู้ดอเวนิว บรุกไลน์,
แมสซาชูเซตต์ ศาสนาพุทธ นายแพทย์วิทท์มอร์ ผู้มาจดทะเบียน   มหิดลสงขลา
จำนวนวันที่อยู่ในโรงพยาบาล 20 วัน ออกจากโรงพยาบาลวันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ.
1927 เวลา 10.45 น.

                     


                      

                     

                  


               


                 


                     

                     


                     พระโอรสผู้ประสูติแต่หม่อมสังวาลย์ในครั้งนั้น บัดนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า

                     


                     คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี

                     


                     (พระองค์กลาง)

                     


                     

                     


                     ดวงพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                     


                      

                     


                     

                     


                     พระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงพระเยาว์

                     


                      

                 


                 

                


                 


                     

                        Mount Auburn Today..

                     


                     


                      

                 


                 

                


                 


                     

                     


                     ด้านหน้าโรงพยาบาลเมาท์ ออเบิร์น

                     


                      

                 


                 

                


                 


                     

                     


                     พระบรมฉายาลักษณ์

                     


                     ทรงมอบให้เป็นที่ระลึกแก่โรงพยาบาลเมาท์ ออเบิร์น สถานที่ทรงพระประสูติกาล

                     


                     ปัจจุบันประดิษฐานอยู่บนชั้นที่ 5

                     


                      

                 


                 

                


                 


                     

                     


                     ข้อความใต้พระบรมฉายาลักษณ์

                     


                      

                 


                 

                


                 


                     

                     


                     ชั้นที่ 5 ระบุ

                     

                        "The Birth Place"

                     


                     


                      

                 


                 

                


                 

                 

                 


                     


                     

                     


                     ป้าย

                     

                       

                           มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด

                       


                     

                     เมืองเคมบริจจ์ รัฐแมสซาชูเสตส์

                     


                      

                 


                 

                


                 

                 

                 


                     


                     

                     


                     รูปปั้น

                     

                       

                           จอห์น ฮาวาร์ด

                       


                     

                     ผู้ริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด

                     


                     ซึ่งนักศึกษานิยมมาเกาะที่รองเท้าของเขาเพื่อขอให้โชคดีทางการศึกษา

                     


                     สังเกตรองเท้าด้านขวาจะสดใส เพราะมือนักศึกษาและนักท่องเที่ยวนับล้านที่สัมผัส

                     


                      

                 


                 

                


                 


                     

                     


                     

                        King Bhumibol Square

                     


                     


                     จตุรัสภูมิพล ในเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเสตส์

                     


                     ที่รำลึกถึงสถานที่ทรงมีพระประสูติกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                     


                      

                     


                     

                     


                     โฟกัส ชัดๆ

                     


                      

                 


                 

                


                 


                     

                     


                     จารึก ณ ภูมิพลสแควร์

                     


                      

                 


                 

                


                 


                     

                     


                     ข้อความบนจารึก ณ จตุรัสภูมิพล เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเสตส์

                     


                      

                 


                 

                


                 


                      

                     


                     

                        ประกาศ

                     


                 


                 


                   

                 


                     


                     โดยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489

                     


                      

                     


                          โดยที่ตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา 9 การสืบราชสมบัติ ให้เป็นไปตามนัยแห่งกฎหมายมณเฑียรบาล
ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467
และประกอบด้วยความเห็นชอบของรัฐสภา

                     


                      

                     


                     โดยที่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเป็นเจ้านายเชื้อพระบรมวงศ์ที่ร่วมพระราชชนนี ตามความในมาตรา 9 (8)
แห่งกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พุทธศักราช 2467

                     


                      

                     


                     โดยที่รัฐสภาได้ลงมติ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช
 2489 แสดงความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ในการที่จะอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช
ขึ้นครองราชย์สืบราชสันตติวงศ์ต่อไป ตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 มาตรา 9

                     


                      

                     


                           จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช
ได้ขึ้นครองราชย์สืบราชสันตติวงศ์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่วันที่ 9
 มิถุนายน พุทธศักราช 2489 เป็นต้นไป

                     


                          ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489

                     


                       


                        ปรีดี พนมยงค์

                       

                           


                           นายกรัฐมนตรี

                       


                     


                     


                      

                     

                  


               


                 


                     

                        Highlight !

                     


                     

                     

                        !

                     


                     

                     

                        !

                     


                     


                 


                 

                


                 


                     

                     


                     

                 


                 


                   

                 


                     


                     ใครว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแต่เพลงแจ๊ส

                     


                     แท้ที่จริงแล้วทรงเป็นหลายแนว แม้แต่กีร์ต้าโปร่งแบบคันที่ร็อคพระองค์ก็ทรงเอ๊กเปิร์ต

                     


                     ถ้าเป็นอเมริกันก็ต้องระดับอีเกิ้ลส์เท่านั้น

                     


                      

                 


                 

                


                 


                     

                     


                     ผมเอาแคเหราะมาฝาก อยากให้คุณแข็งแรง แก้มคุณจะได้แดง แดงเหมือนสีแคเหราะ...

                     


                     ก่อนที่เพลง "เด็กดอยใจดี" จะดังนั้น

                     


                     ใครบ้างจะรู้ว่า ผู้ที่นำแครอทมาเผยแพร่จนกลายเป็นเพลงนั้น

                     


                     คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                     


                      

                 


                 

                


                 


                     

                        Long life the King ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

                       


                     


                      

                 


 

ช่องทางแจ้งข่าวเผื่อโดนปิด ติดตามไว้นะ