ถ้ามันแรงขนาดนั้นก็..........''เข้ามาเถอะลูก''
 

ช่องทางแจ้งข่าวเผื่อโดนปิด ติดตามไว้นะ