อ่านมาแล้วรู้สึกหนาว แก่มาเราจะเป็นไหมเนี่ย

อ่านมาแล้วรู้สึกหนาว แก่มาเราจะเป็นไหมเนี่ย

  • 0 ตอบ
  • 990 อ่าน
*

ออฟไลน์ 02766132

  • Supreme Member
  • *********
  • 7685
  • 15382
  • งานศพแม้ว
    • ดูรายละเอียด
มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กทม. ทำโครงการ "วันคัดกรองความจำ" ที่ศูนย์สาธารณสุข 68 แห่งทั่วกรุง พบกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม
       
       นพ.ยุทธ โพธารามิก ประธานมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่มูลนิธิฯ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดทำโครงการ “วันคัดกรองความจำ” ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน ที่ผ่านมานั้น ทางมูลนิธิได้มอบหมายให้ ศ.พญ.นันทิกา ทวิชาชาติ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการคัดกรองกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไปจำนวน 2,685 ราย พบว่า กลุ่มตัวอย่างดังกล่าว เป็นโรคสมองเสื่อม (Dementia) ถึงร้อยละ 31.2 และมีอาการบกพร่องทางพุทธิปัญญาในระดับน้อย (Mild Cognitive Impairment) ที่สามารถพัฒนากลายไปเป็นโรคสมองเสื่อมได้ถึงร้อยละ 34 และร้อยละ 34.8 เป็นกลุ่มปกติ ยกตัวอย่างคือ ถ้าผู้สูงอายุเดินมา 10 คน ประมาณ 6 คน น่าจะมีความบกพร่องทางด้านความจำ โดยใน 3 คน เป็นโรคสมองเสื่อมแล้ว มูลนิธิฯ จึงได้จัดการอบรมการให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ขึ้น และจัดโครงการอบรมแพทย์เพื่อวางแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ของแพทย์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร มุ่งหวังให้คนไทยห่างไกลอัลไซเมอร์

เกลียดพวกหมิ่นเบื้องบนและเผาบ้านเผาเมือง

 

ช่องทางแจ้งข่าวเผื่อโดนปิด ติดตามไว้นะ