มาแล้ว!!! จัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย 2553

มาแล้ว!!! จัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย 2553

  • 0 ตอบ
  • 1347 อ่าน
*

ออฟไลน์ TYU

  • Tiny Member
  • *
  • 26
  • 6
    • ดูรายละเอียด
ประเภทมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ การจัดการ และเศรษฐศาสตร์ (Humanity and Social Science Rangking) มีมหาวิทยาลัยไทยผ่านเกณฑ์ 24 มหาวิทยาลัย มีคะแนนเรียงตามลำดับดังนี้

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 69.81
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 69.78
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร 67.59
4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 66.83
5. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 66.77
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 65.58
7. สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 64.42
8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 62.39
9. มหาวิทยาลัยมหิดล 61.88
10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 61.11
11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 60.20
12. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 60.16
13. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 59.05
14. มหาวิทยาลัยนเรศวร 59.82
15. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 57.62
16. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 57.00
17. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 56.90
18. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 56.39
19. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 55.74
20. มหาวิทยาลัยบูรพา 55.03
21. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 54.51
22. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 53.47
23. มหาวิทยาลัยทักษิณ 53.38
24. มหาวิทยาลัยรังสิต 52.16

การจัดอันดับโดย นิตยสารเอเชียวีก  นิตยสารไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์   และ Quacquarelli Symonds

ผมเรียนราชมงคล ราชมงคลหายไปไหน ว้ายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


 

ช่องทางแจ้งข่าวเผื่อโดนปิด ติดตามไว้นะ