"1 ทศวรรษรางวัลนวัตกรรม" โชว์ไอเดียเจ๋งฝีมือเด็กไทย

"1 ทศวรรษรางวัลนวัตกรรม" โชว์ไอเดียเจ๋งฝีมือเด็กไทย

  • 0 ตอบ
  • 854 อ่าน
*

ออฟไลน์ 02766132

  • Supreme Member
  • *********
  • 7685
  • 15382
  • งานศพแม้ว
    • ดูรายละเอียด
ก้าวสู่ปีที่ 10 รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ระดม 30 ผลงานนวัตกรรมสุดเจ๋ง ฝีมือเด็กไทยมาโชว์ในงานวันนักประดิษฐ์ อาทิ หมวกกันน็อกไฮเทค, เครื่องตรวจวัดความเร็วอัจฉริยะ, ขิมไฟฟ้า, อัญมณีเทียมจากทราย และอีกหลากหลายนวัตกรรมการกีฬา หวังกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้เยาวชนไทยสร้างนวัตกรรมสู่สังคม
       
       สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน "1 ทศวรรษรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย" โดยนำผลงานนวัตกรรมฝีมือเยาวชนไทยที่ได้รางวัลจากการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ในช่วงตลอด 9 ปีที่ผ่านมา กว่า 30 ผลงาน มาจัดแสดงให้คนไทยได้ชมกัน
       
       ดร.วันทนีย์ จองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการรางวัลนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า นวัตกรรมเป็นการนำองค์ความรู้จากการวิจัยหรือประดิษฐ์คิดค้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ ซึ่งโครงการนวัตกรรมแห่งประเทศไทย มีกลยุทธ์ที่สำคัญคือการสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรม, สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม และสร้างระบบนวัตกรรมที่เข้มแข็งโดยการเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่มีส่วนผลักดันให้เกิดนวัตกรรม
       
       ทั้งนี้ การจัดการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย มีขึ้นครั้งแรกในปี 2544 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการนวัตกรรมของไทย ซึ่งมีเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยกระตุ้นให้เยาวชนได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ในด้านนวัตกรรม ได้รับความรู้ในที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการของโครงการ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดผลงานสู่การใช้ประโยชน์ทั้งต่อสาธารณะและในเชิงพาณิชย์
       
       ตลอด 9 ปีที่ผ่านมาของโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ก่อให้เกิดการสร้างผลงานนวัตกรรมจากฝีมือเยาวชนคนไทยหลายร้อยผลงาน ซึ่งนับเป็นความสำเร็จระดับหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความคิดสร้างสรรค์ และบางผลงานที่ได้รับรางวัลก็มีผู้เล็งเห็นความสำคัญนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือเชิงพาณิชย์ เช่น หมวกกันน็อกไฮเทค, เครื่องคั่วและป่นพริก, อัญมณีเทียมจากทรายท้องถิ่น บางผลงานก็อยู่ระหว่างการพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนจะสนับสนุนเข้าสู่ระดับอุตสาหกรรม เช่น เครื่องเตือนภัยแก๊สแอลพีจีรั่ว ขณะที่อีกหลายนวัตกรรมมีส่วนช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้คนไทย
       
       ภายในงาน "1 ทศวรรษรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย" ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมผลงานที่ได้รางวัลจากการประกวดทั้ง 9 ครั้ง กว่า 30 ผลงาน มาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมความสามารถด้านนวัตกรรมของเยาวชนไทย ระหว่างวันที่ 3-4 ก.พ. 53 ภายในงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2553" ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ส่วนงานวันนักประดิษฐ์จะมีไปจนถึงวันที่ 5 ก.พ. นี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น.

เกลียดพวกหมิ่นเบื้องบนและเผาบ้านเผาเมือง

 

ช่องทางแจ้งข่าวเผื่อโดนปิด ติดตามไว้นะ