SIPA Asia Game Award ประกวดเขียนเกม

SIPA Asia Game Award ประกวดเขียนเกม

  • 0 ตอบ
  • 837 อ่าน
*

ออฟไลน์ Somboon2535

  • Full Member
  • **
  • 121
  • 4408
    • ดูรายละเอียด
SIPA Asia Game Award ประกวดเขียนเกม
« เมื่อ: มีนาคม 30, 2010, 10:00:13 am »

โครงการ Asia Game Award มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ โดยเป็นตัวเชื่อมระหว่าง
ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เกม ผู้เล่นเกม และผู้ปกครอง ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้นำแนวคิดและขั้นตอนในการพัฒนาเกม
ในรูปแบบการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกันมาใช้ในการแข่งขัน โดยการจัดการแข่งขันขึ้นตามรูปแบบต่างๆ ของเกม
อาทิเช่น เกมบนโทรศัพท์มือถือ iPhone , เกมบน Web based Facebook และ เกม Console Game XBox360

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA มีแผนงานที่จะดำเนินในโครงการ
Digital Media Asia 2010 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
ภายใต้แผนเศรษฐกิจของรัฐบาลในปี 2552-2553 ซึ่งในปัจจุบัน Digital Content นั้นเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน
ในรูปแบบของซอฟต์แวร์เกมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตลาดของซอฟต์แวร์เกม ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่ใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์เล่นได้ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ Networking โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งซอฟต์แวร์เกมเหล่านี้สามารถ
ทำมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก

ทาง SIPA ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมและได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน
สำหรับผู้พัฒนาเกมต่างๆ มาโดยตลอด จึงได้กำหนดให้มีการจัดงาน
Asia Game Award ขึ้นเป็นครั้งแรก

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเวทีให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เกมของไทย รวมทั้งเป็นสื่อกลางระหว่างเจ้าของบริษัทเกมต่างๆ
ทั้งในและต่างประเทศ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เกมไทยในด้านต่างๆ นักศึกษาและผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกม
เพื่อนำไปสู่การทำธุรกิจ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายของผู้พัฒนาเกมไทย

เกณฑ์การตัดสิน

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 30%
ความเป็นไปได้ในการใช้งานจริง 25%
ความเป็นไปได้ในการต่อยอดธุรกิจ 25%
ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 10%
การตอบคำถามต่อคณะกรรมการ 10%

 

รางวัล และ ประเภทการแข่งขัน

 

ระดับนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วไป


ระดับผูัพัฒนาซอฟต์แวร์ และ ผู้สนใจทั่วไป

อ่านรายละเอียดของรางวัล และ กติกาการแข่งขันในแต่ละประเภทได้ที่


 

ช่องทางแจ้งข่าวเผื่อโดนปิด ติดตามไว้นะ