"เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม"หลักสูตรรับมือ"อาวุธชีวภาพ"

"เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม"หลักสูตรรับมือ"อาวุธชีวภาพ"

  • 0 ตอบ
  • 839 อ่าน
*

ออฟไลน์ 02766132

  • Supreme Member
  • *********
  • 7685
  • 15382
  • งานศพแม้ว
    • ดูรายละเอียด
ในปัจจุบันอาวุธทำลายล้างสูงสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ และอาวุธเคมี ในอาวุธทำลายล้างสูงทั้ง 3 ประเภทนี้ อาวุธชีวภาพเป็นอาวุธที่มีต้นทุนผลิตต่ำ แต่กระจายไปได้ไกล มีความคงทน ป้องกันได้ยากสุด อาวุธชนิดนี้จึงถือเป็น “ทูตมรณะ” ในสงครามที่หลายคนหวั่นเกรงกันที่สุด
ผศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิษวิทยา ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ภัยคุกคามจากอาวุธชีวภาพ เป็นประเด็นหนึ่งที่หลายประเทศให้ความสำคัญและหาวิธีการป้องกันล่วงหน้า เพราะมันคือเชื้อโรคร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการสร้างของมนุษย์ อาวุธชีวภาพที่น่ากังวลมากที่สุดคือ อาวุธชีวภาพที่ติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจ เพราะติดต่อจากคนสู่คนง่ายและควบคุมยากกว่าการติดต่อผ่านช่องทางอื่น
       
       “ขณะนี้ในต่างประเทศมีการเตรียมการและศึกษาหาแนวทางป้องกันภัยจากอาวุธชีวภาพ แต่สำหรับในประเทศไทยยังไม่มีแนวทางรับมือกับเรื่องดังกล่าว และที่ผ่านมาก็ไม่พบว่าเคยอาวุธชีวภาพในประเทศไทย มีเพียงโรคระบาดเท่านั้น อาทิเช่นโรคไข้หวัดนก,ไข้หวัด 2009 ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมความพร้อมจัดวางระบบก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นอนาคต”

 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาได้กล่าวเพิ่มเติมถึงหลักสูตรการเรียนการสอนในภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นศ.แพทย์ได้ศึกษาปัญหาทางสาธารณสุขของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศ ภูมิภาค หรือ ระหว่างประเทศ ซึ่งรวมไปถึงโรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต รวมไปถึงสารเคมีบางชนิดที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำอาวุธชีวภาพ
       
       “หลักสูตรดังกล่าว มีความจำเป็นที่นักศึกษาแพทย์ฯ ชั้นปี 4 -5-6 ต้องศึกษา และทำความเข้าใจเพิ่มเติม ซึ่งแบ่งเป็นการปฏิบัติในคลินิกต่าง ๆ โดยใช้ตัวอย่างของโรค รวมไปถึงปัญหาทางสาธารณสุขของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศ ภูมิภาค หรือ ระหว่างประเทศ ซึ่งรวมไปถึงโรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต สามารถนำไปใช้ในเวชปฏิบัติได้”
       
       ผศ.นพ.ธีระ ให้ภาพความครอบคลุมของหลักสูตรดังกล่าวต่ออีกว่า นักเรียนแพทย์ที่ได้เรียนหลักสูตรนี้ จะได้เรียนรู้และตระหนักถึงทั้งในการป้องกันควบคุม และรักษาให้ทันท่วงที ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพ และนอกจากนี้ยังเป็นหน้าที่ของอาจารย์หมอ หรือคณะผู้บริหารของคณะแพทย์ฯ ที่จะหยิบประเด็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพของคนในสังคม มาศึกษาพร้อมเปิดการอบรมให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปทั้งนี้รวมไปถึงการศึกษาถึงอันตรายที่เกิดจากอาวุธชีวภาพด้วยเช่นกัน
"ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า อาวุธที่มีอำนาจการทำลายล้างสูงเป็นข้อห้ามที่ศึกษาหรือทำงานวิจัยใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นหลักสูตรดังกล่าวจึงเป็นเพียงการให้ความรู้เบื้องต้น แก่นศ.แพทย์ได้เข้าใจถึงความเป็นมาและวิธีการแก้ไขเท่านั้น หากจะทำการศึกษาโดยตรงคงเป็นไปไม่ได้ เพราะเป็นการจุดประกายปัญหาดังกล่าวให้น่าสนใจ และต่อไปในอนาคตประเทศไทยคงไม่ใช่แค่เตรียมพร้อม แต่จะเป็นการรับมือภัยพิบัติมากกว่า และขณะนี้เรากำลังเพิ่มความสนใจและยกระดับของโรคสมัยก่อนและสมัยใหม่ ในหลักสูตรเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมของคณะแพทยศาสตร์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 4 ภาคเรียนที่ นอกจากนี้คณาจารย์ยังได้หยิบประเด็นเหตุการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวกับสุขภาพของคนในสังคม มาศึกษาพร้อมเปิดการอบรมให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่งทั้งนี้รวมไปถึงการศึกษาถึงอันตรายที่เกิดจากอาวุธชีวภาพด้วยเช่นกัน"ผศ.นพ.ธีระทิ้งท้าย

เครดิต เวปเพื่อนบ้าน

เกลียดพวกหมิ่นเบื้องบนและเผาบ้านเผาเมือง

 

ช่องทางแจ้งข่าวเผื่อโดนปิด ติดตามไว้นะ