โมโซไทย

โมโซไทย

  • 0 ตอบ
  • 882 อ่าน
*

ออฟไลน์ noves2582

  • Full Member
  • **
  • 162
  • 10273
  • +Wherever+
    • ดูรายละเอียด
โมโซไทย
« เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2010, 12:10:56 pm »
แก้ไขล่าสุด noves2582 เมื่อ 2010-5-7 12:18

บทเรียนจากการสร้างกระแสเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งที่มีการจุดประกายแนวคิดมานานหลายปี  แต่เอาเข้าจริง  ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจปรัชญาความคิดอย่างลึกซึ้ง  หลายคนยังแยกไม่ออกระหว่าง  "ความต้องการ"  และ  "ความจำเป็น"

     ที่สำคัญ  วัยรุ่นและคนไทยรุ่นใหม่ยังอยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมการบริโภคแบบสนองอารมณ์ที่มีอยู่ไม่สิ้นสุด  ยอมจ่ายเงินหลายพันบาทเพื่อซื้อตั๋วคอนเสิร์ตนักร้องเกาหลี  อยากมีอยากได้ของแบรนด์เนม  ยอมแม้กระทั่งขายเรือนร่างแลกเงินซื้อกระเป๋าใบละแสนเพื่ออวดรสนิยมเหมือนดาราเห่อของหรูราคาแพง

     นั่นทำให้ชุมชนโมโซออนไลน์    เปิดตัวขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความคิดไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่  สร้างเครือข่ายและหาต้นแบบมาสะท้อนความคิดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

     สำหรับความหมายของ  "โมโซ"  หรือ  mosothai  นั้น  คำแรก  "MO"  มาจากคำว่า  "Moderation"  หมายถึง  ความพอประมาณ  ไม่มากไป  ไม่น้อยไป  พอดีๆ

     ส่วน  "SO"  มาจากคำว่า  "Society"  หมายถึง  สังคม

     เมื่อรวมคำว่า  "MO"  และ  "SO"  เข้าด้วยกันแล้วจึงหมายถึง  สังคมพอประมาณ  คนใช้ชีวิตอย่างพอดีๆ  นั่นเอง

     ชาว  MOSO  ก็หมายถึง  กลุ่มคนรุ่นใหม่ของสังคมที่ใช้ชีวิตในรูปแบบพอดีๆ  ยึดหลักความพอประมาณ  การเป็นคนมีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันทางความคิดในการดำเนินชีวิต  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     ต้องรู้จัก  "พอประมาณ"  ในการใช้ชีวิตเสียก่อน  ทำทุกอย่างให้อยู่ในความพอดี  รู้จักขีดความสามารถของตัวเอง  ไม่ทำอะไรเกินตัว  รู้จักใช้  "เหตุผล"  มากขึ้น  เรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มากไป  น้อยไป  มีการไตร่ตรองเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย  ได้อย่างชัดเจนและเมื่อเรามีทั้งความคิดที่  "พอประมาณ"  บวกกับการใช้  "เหตุผล"  ที่มากพอแล้ว  ทั้งสองสิ่งจะสร้าง  "ภูมิคุ้มกัน"  ต่ออุปสรรคและปัญหา  ควบคู่กับการมีความรู้และคุณธรรม

     จุดกำเนิดของสังคมพอประมาณ  หรือ  "โมโซไซตี้"  เริ่มต้นเมื่อปี  2548  จากงานวิจัยของสถาบันไทยพัฒน์  มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ภายใต้การนำของ  ดร.พิพัฒน์  ยอดพฤติการ  โดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  เป็นผู้สนับสนุน  เพื่อสร้างขบวนเคลื่อนไหวในสังคมให้เกิดความตระหนักในการใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     ปัจจุบัน  มีผู้สนใจทั้งระดับองค์กรและระดับบุคคลนำแนวคิดโมโซไซตี้ไปใช้ในการรณรงค์หรือขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมกว่า  30  องค์กร  และชาวโมโซลงทะเบียนในเครือข่ายมากกว่า  5,000  คนแล้ว  รวมทั้งออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  เช่น  กิจกรรมต้นแบบโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  จ.เพชรบุรี  กิจกรรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู  ศรช.  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จ.นครปฐม  นิทรรศการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เรื่องการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงในงาน  "1,392  ปี๋สลีเวียงสังฆะเติ๋น"  จ.ลำปาง

     พล.ต.สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก  และรองผู้อำนวยการส่วนมวลชนและกิจการพิเศษ  กอ.รมน.  กล่าวว่า  แนวคิดเรื่องชาวโมโซเกิดขึ้นจากทางโครงการพยายามขยายผลแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงออกไปยังกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่  โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ในสังคมเมืองที่ค่อนข้างใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อ  การย้ำคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดิมก็ไม่ดึงดูดใจ  จึงจัดทำ โมโซไทยออนไล ขึ้น  เพื่อเป็นสื่อและช่องทางใหม่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

     "เว็บไซต์โมโซไทยจึงถือเป็นกลอุบายอย่างหนึ่งให้เยาวชนสนใจแนวคิดเรื่องการใช้ชีวิตแบบพอประมาณ  เพราะการที่เราจะไปสอนเขาว่า  ต้องใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบเดิมนะ  เขาก็รู้แล้วแต่ไม่โดนใจ  ไม่เกิดกระแส  และไม่ทำ  คำว่า  โมโซ  เป็นคำที่สะดุดหู  และใช้คลื่นวิทยุเป็นตัวโปรโมตให้ดีเจได้สื่อสารกับวัยรุ่น  ให้เขาเข้ามาดูในเว็บไซต์  แล้วเราก็สอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวเข้าไป"  พล.ต.สุรศักดิ์กล่าว


 

ช่องทางแจ้งข่าวเผื่อโดนปิด ติดตามไว้นะ