หน่วย SEAL นักทำลายใต้น้ำจู่โจมของไทย ---ROYAL THAI NAVY SEAL---น้ำ ฟ้า ฝั่ง

หน่วย SEAL นักทำลายใต้น้ำจู่โจมของไทย ---ROYAL THAI NAVY SEAL---น้ำ ฟ้า ฝั่ง

  • 0 ตอบ
  • 4722 อ่าน
*

ออฟไลน์ TYU

  • Tiny Member
  • *
  • 26
  • 6
    • ดูรายละเอียด
แก้ไขล่าสุด TYU เมื่อ 2010-8-18 18:20


 http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=f2f823089a7f3eda55436cac4d584173' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/jxqra41j.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=162ec6e332a2226ec66faa35ac1f68e6' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/n0a5auha.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=c8981a0b2caec0dfc250e8e13362482d' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/s9de547c.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=6b1838bbd5bb70efdb6e02ab75c85005' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/bi9oa00l.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=4e5a817d300ffbcfe4ddf18405cee1a9' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/kdnuqy59.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=31ab322b5559519587b81eb036589132' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/ghr074zk.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=9cd7d1d185faf5d371d8b671c9dd4d46' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/14vdonos.gif'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=aa88ffa0de8f912c614425c7d0ce567e' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/wu5upqwi.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=e1722d39d5ca11b2e446d8fdc977f226' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/8m3smouf.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=be58f93be000ce1b79c3eefbb3cc9a12' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/5cvtxdye.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=9630c84cd302dcc7843a63e5df8f9ffe' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/6w133nq3.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=f77086118f8f22e8932730433f6ac9f1' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/37ga687e.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=83874533a8aed1265df583e94685144c' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/jtvga6eg.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=9643bd5fb99ab1f383236d3e40403942' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/293cco99.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=39200027fcc2c3d43824ac0bd721911d' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/0bsoszqw.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=0f009c6ed73b534bdf1410dc6c5c685a' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/24qh6ypv.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=4566c2f753aacef9c2ccc6310ef0b646' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/zuatdb3g.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=5fa5120bad0526bacf4ed01c620a545a' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/ce41seve.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=9d2c86b67226cce339fd9977ae628669' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/udogzmen.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=a9cbfb961fe83e394419039b82c88afc' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/jcuegjfj.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=3f1555b678839b7047c3ebea00348b4d' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/o5nfw51i.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=b1fb4067988be9f8bd8902df8626d646' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/zqai3xyz.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=3abd47770fd58a4693c2a25376143e12' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/jc6tsz6y.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=108eb494b71927a8f7faeee32715d470' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/kat5p0wn.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=4b79a16aedb4a8014f35cf3ee4ad443e' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/enf4euzl.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=3a0e7915c26cc8b9e6f976baecf13a7f' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/3eicezxf.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=9643bd5fb99ab1f383236d3e40403942' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/293cco99.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=39200027fcc2c3d43824ac0bd721911d' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/0bsoszqw.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=0f009c6ed73b534bdf1410dc6c5c685a' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/24qh6ypv.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=4566c2f753aacef9c2ccc6310ef0b646' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/zuatdb3g.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=5fa5120bad0526bacf4ed01c620a545a' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/ce41seve.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=9d2c86b67226cce339fd9977ae628669' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/udogzmen.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=a9cbfb961fe83e394419039b82c88afc' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/jcuegjfj.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=3f1555b678839b7047c3ebea00348b4d' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/o5nfw51i.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=b1fb4067988be9f8bd8902df8626d646' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/zqai3xyz.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=3abd47770fd58a4693c2a25376143e12' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/jc6tsz6y.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=108eb494b71927a8f7faeee32715d470' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/kat5p0wn.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=4b79a16aedb4a8014f35cf3ee4ad443e' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/enf4euzl.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=3a0e7915c26cc8b9e6f976baecf13a7f' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/3eicezxf.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=83a4c66ebbd89e0e4a1cb87d6609b5a2' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/rfm8ijyh.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=f9e2987ccf7295b7decbf019a1f22090' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/fr3ns31b.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=dc5af64cb4519947904268374dc6b0cd' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/0d5krgiq.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=d33dd09a175cfe4c7aa3df2eb774a589' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/ylkbp8f7.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=6ee69a0259a86da68443f084c37a141b' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/sxgy9p5b.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=1138502b5ecd1c05e30f277aef3f8410' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/ah56l642.gif'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=747d2a577b2e212b5928921b4296fa81' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/rc0m468u.gif'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=ebe5c5a45ad5c8d7738954cf4e759da9' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/01uft6sc.gif'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=f427eeff06b8e4d93b19e7c247251808' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/p6w2vwek.gif'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=0dd843eb6617a26d87705859895f5952' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/jdbzx1ot.gif'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=6604c9b381b66c97e2c2febf8142ba67' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/se3hr3cd.gif'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=452cbbcca004cbde36f37d644e7aff91' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/xn2xv709.gif'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=1911bbc9c439d0f12f2f16dc02746773' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/cg00zx6y.gif'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=fc0f1b75bb16fe1990d11f140a5a9346' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/1naexkbj.gif'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=69b18f6d779b91992c48df566aafb2d4' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/mdmqvako.gif'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=e6abcb97002d3bb7c419dfa14b268e9e' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/ns9ceo7l.gif'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=840f1b65098f9d5b5e5dfefbd570dfe0' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/u8vg9sz8.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=61a39c446ef082a9428135f90f1114dc' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/u7m026g9.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=64179c5f4e7946ee5f57ada90647091e' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/rllhlmxj.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=46569d176fc0d30cf75a2a05fa343857' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/sqiy2y6o.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=944201a618d444e50d56c75c57d3ab3a' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/xv87trnf.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=e04908e46bdab28115869fec93cafd7e' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/d6lfwucg.jpg'>   http://www.uppicturbo4.in/show.php?id=7f68b1b42336e3b4ce6da9805e68314e' target='_blank'>http://www.uppicturbo4.in/upload/10-33/j4zr3guo.jpg'>  

credit -youtube ken00278 -analayo -military photos -tafเป็นไงบ้างครับ THAI NAVY SEAL สุดยอด......................................


 

ช่องทางแจ้งข่าวเผื่อโดนปิด ติดตามไว้นะ